"Vrienden van Buytenrode"

Wat is Vrienden van Buytenrode?
De vrienden van Buytenrode is een groep Buytenrode vrienden die de vereniging een warm hart toedragen en deze gezamenlijk financieel willen steunen.
We willen graag met enige regelmaat iets extra’s kunnen doen voor onze vereniging en leden.
Denk hierbij aan de aanschaf van instrumenten en kleding of het organiseren van een activiteit voor de leden.
Leden van deze ‘vrienden van Buytenrode’ doneren ieder jaar als sponsor een vast bedrag naar keuze en steunen ons daarmee enorm.
Zowel particulieren als bedrijven kunnen zich aanmelden.

Wat krijgt u hiervoor terug?
• Korting wanneer u onze vereniging boekt voor een optreden.
• Gezellig samenzijn tijdens minimaal één evenement van onze vereniging.
• Vermelding op de website van Muziekvereniging Buytenrode, www.muziekverenigingbuytenrode.nl.
• Eeuwige dankbaarheid en roem.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?
Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. In overleg met het bestuur zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan. Op de jaarlijks ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

De Donateurs van de "Vrienden van Buytenrode"